Fangstberetning


 
Fangstdato 2021-10-02
Fanget af: Gytis Su

Art: Laks,  79,0 cm,  4,010 kg,   Kond.fak 0,81