Fangstberetning


 
Fangstdato 2021-05-21
Fanget af: Thorkild Grundell

Art: Laks,  70,0 cm,  3,600 kg,   Kond.fak 1,05