Fangstberetning

Tilbage til Fangstlisten


 
Beretning:Jasguda!!!!!😊. TAK til Kent,for et helt igennem godkendt job med fangstnettet.


Fangstdato 2021-05-01
Fanget af: Søren Agesen

Art: Laks,  104,0 cm,  11,140 kg,   Kond.fak 0,99 

Tilbage til Fangstlisten