Fangstberetning

Tilbage til Fangstlisten


 
Beretning:Fra Grå zone i Gudenåen en Laks på 5,830 kg og 86 cm til
Kaj Bork Nielsen Vojens Fanget på Spinner Tillykke.

Fangstdato 2021-04-30
Fanget af: Kaj Bork Nielsen

Art: Laks,  86,0 cm,  5,830 kg,   Kond.fak 0,92 

Tilbage til Fangstlisten