Fangstberetning


 
Fangstdato 2019-11-15
Fanget af: Basti Larsen

Art: Laks,  78,0 cm,  4,700 kg,   Kond.fak 0,99