Fangstberetning


 
Fangstdato 2019-11-15
Fanget af: Lena Sjællænder

Art: Laks,  87,0 cm,  5,995 kg,   Kond.fak 0,91