Fangstberetning


 
Fangstdato 2019-11-15
Fanget af: Jes Nyholm

Art: Laks,  77,0 cm,  4,000 kg,   Kond.fak 0,88