Fangstberetning


 
Fangstdato 2019-11-15
Fanget af: Søren Agesen

Art: Laks,  90,0 cm,  0,000 kg,   Kond.fak 0,00