Fangstberetning


 
Fangstdato 2019-11-15
Fanget af: Martin Velling Pedersen

Art: Laks,  81,0 cm,  4,490 kg,   Kond.fak 0,84