Fangstberetning


 
Fangstdato 2019-11-14
Fanget af: Tonni Birk Sørensen

Art: Laks,  82,0 cm,  4,600 kg,   Kond.fak 0,83