Fangstberetning


 
Beretning:Efter endnu en halv times fiskeri en fin blank hunlaks og så er dagens fiskekvote opbrugt for i dag

Fangstdato 2016-07-18
Fanget af: kaj pedersen

Art: Laks,  80,0 cm,  4,200 kg,   Kond.fak 0,82