Fangstberetning


 
Beretning:En dejlig afslutning på fiskeriet i 2016, vi ses ved åen igen i 2017

Fangstdato 2016-11-15
Fanget af: Svend Erik Sjællænder-Pedersen

Art: Laks,  86,0 cm,  5,350 kg,   Kond.fak 0,84