Fangstberetning


 
Fangstdato 2016-11-15
Fanget af: Svend Erik Sjællænder-Pedersen

Art: Laks,  63,0 cm,  1,800 kg,   Kond.fak 0,72