Fangstberetning


 
Beretning:tredje fisk, der var noget gang i den, men hvilken 3 timer som slut på sæsonen.

Fangstdato 2016-11-13
Fanget af: Ib Kloster

Art: Laks,  88,0 cm,  0,000 kg,   Kond.fak 0,00