Fangstberetning


 
Fangstdato 2016-11-13
Fanget af: Bo Kappel Christensen

Art: Laks,  82,0 cm,  5,700 kg,   Kond.fak 1,03