Fangstberetning


 
Beretning:IGEN en fra haven Hanse

Fangstdato 2016-11-12
Fanget af: Johannes Juel Ditlefsen

Art: Laks,  82,0 cm,  4,500 kg,   Kond.fak 0,82