Fangstberetning


 
Fangstdato 2016-11-10
Fanget af: Jens-Otto Svenningsen

Art: Laks,  78,0 cm,  4,400 kg,   Kond.fak 0,93