Fangstberetning


 
Fangstdato 2016-10-05
Fanget af: Peter Møller

Art: Laks,  79,0 cm,  4,780 kg,   Kond.fak 0,97