Fangstberetning


 
Fangstdato 2016-10-27
Fanget af: Lars William Klok

Art: Laks,  90,0 cm,  5,780 kg,   Kond.fak 0,79