Fangstberetning


 
Fangstdato 2016-10-18
Fanget af: Christian Møller

Art: Laks,  85,0 cm,  5,500 kg,   Kond.fak 0,90