Fangstberetning


 
Fangstdato 2016-10-05
Fanget af: Ib Bomholt Rasmussen

Art: Laks,  76,0 cm,  4,200 kg,   Kond.fak 0,96