Da du åbnede denne side, var dato d-m-å og tiden (dansk tid): 26-09-2023 22:37:05

Indberetningen er åben fra den 1. marts til og med den 15. november.

Se navnet i det grønne felt - dette navn skal du skrive som kode for at komme til indberetningssidenLidt information inden du indberetter

Forklaring på anvendte forkortelser:
LSF er forkortelse af Langå Sportsfiskerforening
GSL er forkortelse af Gudenåsammenslutningen
BSF er forkortelse af Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening
RSK er forkortelse af Randers Sportsfiskerklub
HLF er forkortelse af Hadsten Lystfiskeriforening
AROS er forkortelse af Lystfiskerforeningen AROS
For at få et samlet overblik over, hvad der fanges i vores fiskevande, er det gjort obligatorisk, at vi skal registrere / indberette vores fangster.
Registreringerne / indberetningerne kan ske fra denne side, og skal gøres senest 5 dage efter fangsten. Har du problemer med din indberetningen, kan du altid kontakte vores Webmaster - Send en email til LSF/GSL webmaster@langaa-sf.dk.

Fanger du fisk, som du mener bør registreres i forbindelse med Langå Campingplads' konkurrence eller i forbindelse med LSFs foreningspokaler, skal indvejningen foregå på Langå Campings vægt.
Her er der også mulighed for fotografering, således at din fangst kan foreviges.
Campingpladsens konkurrence er for alle indvejede fisk, der er fanget i Gudenåen og Lilleåen.
Fisk som indvejes på Langå Camping, kan efterfølgende blive indberettet på Langå Camping i LSFs indberetningsystem og vist på "LSF fangstvisning" eller "LC fangstvisning" som kan ses her: Klik her for at komme til LC-fangstvisning så som LSF-medlem skal du tjekke, at dette bliver gjort af dig eller Campingpersonel!

BSF har en foreningskonkurrence, som er beskrevet på nedenstående link:
Link til BSFs konkurrence


Ansvarlig for denne side: Webmaster
Opdateret den 08.03.2021