Da du åbnede denne side, var dato d-m-å og tiden (dansk tid): 21-04-2024 08:26:30

Indberetningen er åben fra den 1. januar til og med den 15. november.

Se navnet i det grønne felt - dette navn skal du skrive som kode for at komme til indberetningssidenLidt information inden du indberetter

Forklaring på anvendte forkortelser:
LSF er forkortelse af Langå Sportsfiskerforening
GSL er forkortelse af Gudenåsammenslutningen
BSF er forkortelse af Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening
RSK er forkortelse af Randers Sportsfiskerklub
HLF er forkortelse af Hadsten Lystfiskeriforening
AROS er forkortelse af Lystfiskerforeningen AROS
For at få et samlet overblik over, hvad der fanges i vores fiskevande, er det gjort obligatorisk, at vi skal registrere / indberette vores fangster på de respektive foreningers hjemmesider.
Registreringerne / indberetningerne kan ske fra denne side, og skal gøres senest 5 dage efter fangsten. Har du problemer med din indberetningen, kan du altid kontakte vores Webmaster - Send en email til LSF/GSL webmaster@langaa-sf.dk.

Fanger du fisk, som du mener bør registreres i forbindelse med Langå Campingplads' konkurrence, skal indvejningen foregå på Langå Campings vægt.
Her er der også mulighed for fotografering, således at din fangst kan foreviges.
Campingpladsens konkurrence er for alle indvejede fisk, der er fanget i Gudenåen og Lilleåen.
Husk, at dette ikke er den obligatoriske indberetning - se oven for


Ansvarlig for denne side: Webmaster
Opdateret den 02.01.2024