Udprint denne side

Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Indvielse af Dannebrogspladsen og træk/pramdragerstien d. 4 - 6 2016.

Kilde/Info fra: M.A/DCV. den 2016-06-07
Lørdag d. 4 -6 2016 blev Ulstrups nye aktivitetsområde med legeplads og Træk/Pramdragersti indviet ved Dannebrogspladsen i Ulstrup.
Ved indvielsen var der taler af Formand for Ulstrup Lokalråd Søren Dalby, Svend Aage Nielsen fra ELRO-Fonden, Alfred Borg, Formand for Naturfredningsforeningen i Favrskov, Formand for Teknik- og Miljøudvalget Kurt Andreassen (V) samt endelig Borgmester i Favrskov Niels Borring (A).
Visionen er At Dannebrogspladsen skal udvikle sig til et sted hvor det summer af liv, og et område hvor borgerne fra Ulstrup og tilrejsende turister kan få sig nogle gode friluftsoplevelser.
870 meter Træk/Pramdragersti står nu klar, og den første etape af stien strækker sig fra Engvej til Hagenstrupparken, mens den anden etape som går fra Hagenstrupparken til Bamsebo Camping vil stå klar senest til næste sommer, hvis alt går efter planen.
Kurt Andreassen sagde bl. a, at der nu er kommet skred i tingene, og at det var et projekt som man allerede arbejdede på i den gamle Hvorslev Kommune, og han udtalte til Midtjyllandavis d. 3 - 6 2016. "at nu er projektet endelig gået ind i den fase hvor borgerne kan begynde at bruge området, selv om byggeaktiviteterne endnu ikke er helt færdige. Det er resultatet af et tæt og konstruktivt samarbejde med både lodsejere og lokale grønne partnerskaber. Jeg er utrolig glad for den indsats alle de frivillige kræfter har lagt i projektet."
Udviklingen er sket i et tæt samarbejde mellem grønne partnerskaber for henholdsvis Træk/Pramdragerstien og Dannebrogspladsen, som består af både lokale interessenter, kommunale råd og grønne organisationer samt frivillige fra lokalområdet.
Kurt Andreassen nævnte i sin tale på indvielsesdagen også det gode laksefiskeri der er i åen - et fiskeri som også er med til at trække turister til, og som gør at man ikke behøver at tage til eksempelvis Norge for at opleve at få en stor laks på krogen!
Borgmester Niels Borring sagde bl. a "at man nu har fået "et knudepunkt" mere - Dannebrogspladsen, som et friluftsområde, hvis potentiale kan være med til at styrke livskvaliteten, og tiltrække nye naboer, venner og beboere. Området taler til både børn og voksne, og hvor aktiviteter på og ved vandet spiller en central rolle."
"Skolerne ved Ulstrup og Favrskov vil nyde godt af det, og særligt med den nye folkeskolereform, åbnes der nu op for nye og anderledes måder at bedrive undervisning på. Friluftselementet her er et godt aktiv i den sammenhæng", fortsatte Borgmesteren.
Pladsen kan også være med til at skabe samvær og sammenhold på tværs af generationer, og pladsen er derfor et glimrende eksempel på hvordan lokale ildsjæle og lokale kræfter har fået et godt samarbejde op at stå.
Borring understregede, at han var glad for at man i Kommunen var gode til at løfte i samlet flok, så man på tværs af Kommunen kan styrke det aktive fritidsliv.
Ulstrup er endvidere en central by i den plan- og bæredygtighedsstategi Favrskov kommune har udarbejdet i "Fremtidens Favrskov 2030". Her spiller Ulstrup og de naturressourcer der er her en central rolle. Ulstrup vil man derfor gerne investere i, og hermed erklærede Borring Træk/Pramdragerstien og legepladsen ved Dannebrogspladsen for indviet!

M.A

(Kilde: Midtjyllandsavis d. 3-6 , s. 22, Favrskov Postens facebook side samt egne indsamlede data) 

.Indvielse af Dannebrogspladsen og træk/pramdragerstien d. 4 - 6 2016..