Udprint denne side

Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Indvielse af træk/pramdragerstien ved Resenbro d. 3 - 6 2016.

Kilde/Info fra: M.A/DCV. den 2016-06-06
Fredag eftermiddag d. 3-6 2016 blev knap seks kilometer ny træk/pramdragersti officielt indviet ved Gudenåen ved Resenbro. Det markerede afslutningen på godt et halvt års arbejde.
Indvielsen fandt sted lidt ovenfor trækstien ved Gødvad Mælkevej og det er Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen der i fællesskab har renoveret stien.
Til lejligheden var der musikalsk underholdning med 3 smukke kvinder der spillede på henholdsvis harmonika, guitar og violin mens de sang til.
Borgmesteren fra Silkeborg - Steen Vindum - med følge ankom til "indvielsespladsen" i en kåg.
Der blev herefter holdt 3 taler. En af Silkeborgs Borgmester - Steen Vindum. En af formand for Friluftsrådet i Østjylland - Jan Karnøe samt endelig en af Skovrider Søren Hald fra Naturstyrelsen.
Borgmester Steen Vindum glædede sig over anlæggelsen af den nye træksti og sagde at Silkeborg Kommune havde givet et økonomisk tilskud til stien således at den nu atter er farbar hele året, og han håbede at man kunne finde økonomi til at fortsætte renoveringen til Kongensbro.
Trækstien er tæt forbundet med Gudenåens og Silkeborgs historie, da trækstien var en færdselsåre der sørgede for at varer i gamle dage blev fragtet op og ned af åen på pramme, sagde borgmesteren endvidere.
Også Formand for Frilutsrådet - Jan Karnøe udtrykte tilfredshed med renoveringen, og han citerede den græske filosof Heraklit der sagde at alting er i bevægelse (flyder), og det gælder jo i særdeleshed natur og vand.
Skovrider Søren Hald sagde at trækstien er et stykke kulturhistorie, som vidner om at Gudenåen var en vigtig hovedfærdselsåre for flytning af varer op og ned af åen, og trækstien giver mulighed for at opleve den unikke natur ved Gudenåen. Han påpegede endvidere at han ikke håbede at renoveringsarbejdet slutter her.
Vi vil sammen med Silkeborg kommune arbejde på at finde midler til at få en tilsvarende renovering på den resterende strækning frem til Kongenbro.

M.A

(Kilde: Midtjyllandsavis d. 4-6 2016, s. 4 samt egne indsamlede data)

.Indvielse af træk/pramdragerstien ved Resenbro d. 3 - 6 2016..