Udprint denne side

Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Status på laksefiskeriet i vor 4 vigtigste laksevandløb i Danmark - Skjern Å, Storåen, Varde Å og Gudenåen.

Kilde/Info fra: M.A/DCV. den 2016-05-25
Ved de vestvendte laksevandløb i Danmark er der som bekendt kvoter på de laks, der må hjemtages fra disse vandløb.

I går pr. 24-5 2016 meldes der om lukket kvote gældende fra d. 25-5 2016 i Skjern Å. Det gælder for laks over 70 cm i Skjern Å. Kvoten er dog ikke lukket opstrøms Tarp Bro, nedstrøms Vester Ringvej i Omme Å og nedstrøms jernbanen i Vorgod Å. Her må der fiskes på de sidste 10 procent af storlaksekvoten. Lystfiskerne skal dog orientere sig om de aktuelle kvotetal og fangster inden hver fisketur.
Der er stadig masser af smålaks tilbage på kvoten. men smålaksene forventes først at ankomme sidst på sommeren. 
Ialt er der pr. 24-5 2016 indberettet 211 laks fra Skjern Å. 

Ved Storåen er kvoten af storlaks på 75 cm eller derover også lukket. I Storåen Øst eller i tilløb til Storåen Vest er kvoten på 5 laks uden størrelsesangivelse stadig åben, ligesom smålaksekvoten for dette åsystem også er åben.
Ved Storåen er der pr. 24-5 2016 indberettet 276 laks.

Pr. 24-5 2016 meldes der også om stop for hjemtagelse af store laks over 75 cm på zone 1 og 2 og for Nørholm i Varde å systemet, mens der fortsat må hjemtages storlaks på zone 3-5. Smålaksekvoten er også ved dette vandsystem fortsat åben.
Pr. 24-5 2016 er der ved Varde Å indberettet 90 laks.

Ved Gudenåen er der som bekendt ingen kvoter på laks, og her må alle laks hjemtages hvis de overholder statens mindstemål på 40 cm i ferskvand.
Pr. 24-5 2016 er der her indberettet knap 100 laks fra Gudenåen.

Iøvrigt er den største registrerede laks i år i Danmark fanget d. 21-4 2016 i Storåen. Den blev fanget af Sven Fenger på wobler og var 124 cm og vejede 18.9 kg.

(Kilde: Hjemmesiderne for de enkelte vandsystemer samt facebook-siden for Lystfiskerforeningen af 1926).

M.A 

..