Udprint denne side

Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Minister Lars Christian Lilleholt (V) besøg på Gudenåcentralen d. 2. Maj 2016.

Kilde/Info fra: M.A/DCV. den 2016-05-06
Minister for Energi-,forsyning- og klimaminister Lars Christian Lilleholt var mandag d. 2. maj på besøg på Tangeværket, og han var imponeret over det varmeprojekt på Gudenåcentralen, som han blev præsenteret for. Det fremgår af Midtjyllandsavis d. 3-5 2016.
Projektet går ud på at sætte et køleelement i vandet ved turbinerne, hvor 22.000 liter vand passerer i sekundet. Dermed kan man sænke vandtemperaturen med 0.08 grader celsius.
Strømmen fra Værket bruges så til en kompressor-station der skal skabe trykket til at udvikle fjernvarme af vandet.
Den varme der optages via en varmepumpe, skal så sendes videre til Bjerringbro Varmeværk, hvor man kan bruge den transporterede varme til produktion af fjernvarme. I første omgang til 2000 husstande men med et potentiale til op til 40.000 husstande.
Til avisen, udtaler Ministeren, at han bliver præsenteret for mange projekter, men det her er et af de mere spændende og perspektivrige, og jeg mener bestemt, at man bør arbejde videre med projektet.
Det er flot, at man på et sted, der har produceret el i snart 100 år stadig har visioner om arbejde med at udvikle sig indenfor Energiforsyningen, og Ministeren havde heller ikke svært ved at se visionerne i projektet, som han også mener store virksomheder vil kunne se mulighederne i.
Det er perspektivrigt, og det er godt hvis man kan skabe det lille projekt, men det vil være endnu bedre hvis man kan realisere det store projekt med varme til 40.000 husstande. Det er et bedre alternativ end biomasse, fastslog ministeren efter at være blevet præsenteret for en gennemarbejdet præsentation af Jarl Gorridsen (V) fra Silkeborg Kommune med supplerende kommentarer fra Direktør på Gudenåcentralen Rasmus Lambert samt en introduktion fra Næstformanden i Gudenåcentralen Hans Pedersen.
Ministeren er dog opmærksom på at problematikken omkring Tange Sø kan hindre projektets virkeliggørelse. Laves der et stort omløbsstryg dør projektet. Der er brug for at der på den ene eller den anden måde skabes fred om projektet, sagde ministeren endvidere og pointerede at der arbejdes på at løse et problem med en PSO-afgift - en energiafgift der er påført markedet, og som også får betydning for det store projekt, hvis det realiseres.
Laver vi imidlertid kun det lille projekt belægges vi imidlertid ikke med afgifter, sagde Direktør for Gudenåcentralen Rasmus Lambert.

(Kilde: Midtjyllansavis d. 3-5 2016, Artikel af Kim Simmelsgaard)  

..