Udprint denne side

Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Referat af borgermødet d. 20-4 2016 angående fredningen af Gudenådalen.

Kilde/Info fra: M.A/DCV. den 2016-04-26
D. 20 april 2016 var der møde i Ulstruphallen. Det var Danmarks Naturfredningsforening og Venstre som var gået sammen om at arrangere mødet som omhandlede en evt. fredning af Gudenådalen.
Hovedparten af de fremmødte var lodsejere, og det var Venstre i Farvskov som havde taget initiativ til mødet.
Til mødet var også en del byrådspolitikere, men de blandede sig ikke meget i debatten, hvor den øgede vandstand i Gudenåen og oversvømmelserne heller ikke var på dagsordenen.
Fredningen af området som Danmarks Naturfredningsforening ønsker - udgør i alt et areal på ca. 460 hektarer - og vil bl.a betyde forbud mod brug af kemi på særlige naturområder, forbud mod ny skov, energipil, poppel og juletræer, forbud mod høje skydetårne, forbud mod vildtfodring på særlige naturområder, fjernelse af uhensigtsmæssige hegn og justering af trækstien.
Det er Danmarks Naturfredningsforening der ønsker at rejse fredningssagen som Favrskov og Viborg Kommune har mulighed for at blive medrejsere af (jvf. iøvrigt tidligere artikler her på siden).
Fredningen vil skulle afgøres af Fredningsnævnet, og lodsejerne vil, hvis der fredes, få tilkendt en erstatning.
Alfred Borg fra Danmarks Naturfredningsforening i Favrskov advokerede for fredningen, som ifølge ham bl.a vil medføre en øget turisme. Han blev blev på mødet suppleret af fredningsmedarbejder Ann Berit Frostholm fra DN, der også talte for en fredning af området.
Alfred Borg forklarede hvordan fredningen skal bevare terasser i Ådalen, som er dannet for 15-18.000 år siden under istiden. De er, ifølge Arne Borg, meget velbevarede netop på strækningen fra Bjerringbro til Ulstrup. Samtidig skal fredningen sikre bedre adgang til området via trækstien, som i dag er noget ufremkommelig på mange strækninger. En erfaring, Ann Berit Frostholm bl.a havde gjort sig.
I opposition hertil var Arne Jensen, som er formand for den nystiftede lodsejerforening "Foreningen til bevarelse af Gudenådalen" samt hovedparten af de fremmødte lodsejere.
Arne Jensen slog fast, at lodsejerne i foreningen ikke ønsker nogen fredning.
"Vi måtte læse om fredningsplanerne i avisen, og det første udkast til fredningen var meget mere indgribende end det i præsentere i aften"!
Det er utroværdigt, sagde Arne Jensen. Formanden troede heller ikke på, at fredningen som DN ønsker vil føre til stigende boligpriser. Der kommer nogle begræsninger som tinglyses, og det plejer at give faldende boligpriser, sagde Arne Jensen som også mente, at der er masser af lovgivning og embedsmænd, som sikrer at naturen beskyttes.
Det er nedladende at en privat forening kommer og vil frede vores jord. Når erstatningen skal udbetales er DN væk, da er det er staten og kommunerne, som skal betale erstatningen, sagde Arne Jensen videre.
Også Chresten Andersen der er jæger, mente at fredningen vil give en mere kedelig natur, når der ikke laves bevoksninger til vildtet, og andre lodsejere havde også svært ved at se for sig, hvordan en fredning skulle resultere i øget turisme.
Lodsejerne ville med andre ord bevare mens DN ville frede.
Byrådet i Favrskov og Viborg Kommune kommer senere på året til at beslutte, om de vil være medrejsere af en fredningssag sammen med DN, men uanset hvad, vil DN rejse en fredningssag, slog Alfred Borg fast.
I sidste ende er det Fredningsnævnet, som skal afgøre om der skal fredes, og i givet fald hvordan!

(Kilde: Midtjyllansavis d. 21. april 2016, Artikel af Preben Just).  

..