Udprint denne side

Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

220.000 stk. laksesmolt udsat i Gudenåen i år

Kilde/Info fra: DCV v. Gert Holdensgaard den 2022-05-11
Så er udsætningerne af 1-års laks afsluttet for i år. Det har været et helt fantastisk produktionsår og den største udsætning af laksesmolt i Gudenåen nogen sinde. Over 220.000 laksesmolt er blevet udsat i Gudenåen i løbet af april måned. I gennemsnit over de sidste 10 år er der blevet udsat 117.000 laksesmolt i Gudenåen hver år. Ligeledes har det i år også været muligt at udsætte ekstra 1-års laks i flere af de vestjyske vandløb.

Den helt særlige situation skyldes et ekstraordinært godt produktionsår, der startede med et højt udbytte af lakseæg fra moderfiskefangsterne i 2020 og efterfølgende en fantastisk overlevelse i produktionen. Resultatet har medført en merproduktion på ca. 150.000 1-års ungfisk og smolt. Det er og har altid været DCV´s mål at sikre bedst mulig udnyttelse og overlevelse af det avlsmateriale, som vi bliver givet til bestandsophjælpningen af de danske laksebestande. Alternativt ville være at kassere ægmateriale eller yngel for at tilpasse beholdningen til udsætningsplanerne.

I lyset af den meget pressede økonomiske situation DCV står i, lyder det selvfølgelig underligt, at vi har været i stand til at gennemføre den ekstra produktion. Når det har været muligt, skyldes det at Niels Due Jensen velvilligt har sponsoreret de ekstra produktionsomkostninger til foder, ilt og el, så det derved har været muligt for DCV at producere de ekstra laks til Gudenåen.

Ligeledes er ekstra udsætninger i Skjern Å, Varde Å og Vidå blevet betalt af kommuner og lyst-fiskerforeninger og indgår i den indsats som nogle kommuner og lystfiskeforeninger har iværksat for at hjælpe med til at redde DCV´s økonomi.

Endelig og afgørende sikring af DCV´s økonomi til den fortsatte lakseproduktion, afventer fortsat statens/Fiskeplejens tilsagn om større rammebevilling. Den nye generation af laks, til udsætning i efteråret og næste forår, sættes netop til startfodring i disse dage.

..