Udprint denne side

Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Statement i forbindelse med udsigten til en mulig beslutning om en frit løbende Gudenå

Kilde/Info fra: Peter Fosgerau/Webmaster den 2021-06-15
Det er bestyrelsen for Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet holdning, at der skal etableres en fri og uhindret passage ved Tangeværket og at en sådan skal overholde EU’s vandramme direktiver. En passageløsning skal desuden tilgodese muligheden for etablering af naturlige gydebanker, og i et omfang der sikrer en bæredygtig selvreproduktion af laks i Gudenåen.   
 
Efter en beslutning vil GSL derfor arbejde for, at der etableres gydebanker i passageløsningen, opstrøms og nedstrøms Tangeværket samt i de vandløb som fiskene får adgang til ovenfor Tange Sø. Dette med det entydige fokus, at sikrer en stærk lakse og havørred bestand i åen. 
 
I GSL vil vi efter en beslutning arbejde for, at der ved Gudenåen fortsat skal være plads til de mange forskellige interesser som åen er samlingspunkt for hvoraf lystfiskeri kun en af mange. 
 
I GSL vil vi efter en beslutning fortsat arbejde tæt sammen med de berørte kommuner, og alle andre som deler vores vision om en natur der både er rekreativt og fiskemæssigt i topklasse. 
 

..