Udprint denne side

Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Danmarks Sportsfiskerforbund holdning til det kommunale samarbejde om forslag til Gudenåens fremtidige forløb ved Tange Sø.

Kilde/Info fra: M.A/DCV. den 2016-02-15
Danmarks Sportsfiskerforbund mener ikke man kan opfylde de 4 kommuners krav for skitseringen af løsningsforslagene, hvis der skal skabes en optimal løsning for levedygtige bestande af laks og havørreder i Gudenåen (Jvf. Artiklen "Status for kommunalt samarbejde om forslag til Gudenåens fremtige forløb ved Tange Sø). 
Man mener fra Danmarks Sportsfiskerforbunds side, at der skal justeres lidt i oplægget, hvis man ønsker at tilgodese sportsfiskerne og åens bestand af ædelfisk. Oplægget "stritter" lidt i for mange retninger, og på baggrund af allerede udarbejdede rapporter mener Danmarks Sportsfiskerforbund, at hele Gudenåens vandføring skal ledes udenom Tange Sø, hvis en mulig løsning skal give mening. Målsætningen skal der således evalueres og rettes lidt på, hvis man ønsker et fagligt og løsningsorienteret forslag til Gudenåens fremtidige forløb, tilkendegiver Danmarks Sportsfiskerforbund i en kort kommentar til det kommunale samarbejde!

M.A

..