Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-11-13
Fanget af: Henrik Andersen

Art: Laks,  101.0 cm,  8.200 kg,   Kond.fak 0.80