Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-11-14
Fanget af: Svend Erik Sjællænder-Pedersen

Art: Laks,  70.0 cm,  2.680 kg,   Kond.fak 0.78