Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-11-13
Fanget af: Svend Erik Sjællænder-Pedersen

Art: Laks,  73.0 cm,  2.630 kg,   Kond.fak 0.68