Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-30
Fanget af: Henrik Noes Jensen

Art: Laks,  91.0 cm,  6.500 kg,   Kond.fak 0.86