Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-11-05
Fanget af: Mads Dahl Bitsch

Art: Laks,  81.0 cm,  5.000 kg,   Kond.fak 0.94