Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-11-08
Fanget af: Flemming Madsen

Art: Laks,  84.0 cm,  5.300 kg,   Kond.fak 0.89