Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-11-03
Fanget af: Søren Andersen

Art: Laks,  105.0 cm,  9.100 kg,   Kond.fak 0.79