Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-11-06
Fanget af: Niels-Jørn Mogensen

Art: Laks,  64.0 cm,  1.700 kg,   Kond.fak 0.65