Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-11-08
Fanget af: Flemming Holm

Art: Laks,  86.0 cm,  4.500 kg,   Kond.fak 0.71