Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-31
Fanget af: Stig Møller

Art: Laks,  71.0 cm,  2.500 kg,   Kond.fak 0.70