Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-30
Fanget af: Kent Nørris Jensen

Art: Laks,  96.0 cm,  7.400 kg,   Kond.fak 0.84