Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-30
Fanget af: Allan Buhl Sørensen

Art: Laks,  96.0 cm,  7.490 kg,   Kond.fak 0.85