Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-27
Fanget af: Emil Meng Nyekjær

Art: Laks,  64.0 cm,  2.300 kg,   Kond.fak 0.88