Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-28
Fanget af: Brian Nielsen ( Skjød)

Art: Laks,  84.0 cm,  4.880 kg,   Kond.fak 0.82