Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-27
Fanget af: jakob klitgård nielsen

Art: Laks,  80.0 cm,  0.000 kg,   Kond.fak 0.00