Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-27
Fanget af: Søren Agesen

Art: Laks,  75.0 cm,  0.000 kg,   Kond.fak 0.00