Fangstberetning


 
Beretning:Tak til Søren Mogensen for hjælp med landingen.

Fangstdato 2018-10-28
Fanget af: Christian Møller

Art: Laks,  85.0 cm,  5.000 kg,   Kond.fak 0.81