Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-26
Fanget af: Kent Nørris Jensen

Art: Laks,  83.0 cm,  5.050 kg,   Kond.fak 0.88