Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-23
Fanget af: Claus gerner Sørensen

Art: Laks,  78.0 cm,  4.000 kg,   Kond.fak 0.84