Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-23
Fanget af: Claus gerner Sørensen

Art: Laks,  87.0 cm,  5.600 kg,   Kond.fak 0.85